Kosten en betaling

Kosten
€ 12,50 per avond of
€ 100,00 bij voorintekening.

Betaling
Graag tevoren per bank naar NL10 RABO 03 1134 4461 tnv Stg Shalom Network.nl onder vermelding van ‘Cursus 2019/2020 Willem Ouweneel’ en uw naam, ev. gevolgd door de datum/data; Ofwel contant voor aanvang.

Menu