De Profeet Jesaja
Data cursusjaar 2016/2017
05.09.2017 Hoofdstuk 40-41  Sions verlossing aangekondigd
26.09.2017 Hoofdstuk 42:1 – 44:20 De lijdende Knecht des Heren (I)
24.10.2017 Hoofdstuk 44:21 – 47:15 De ondergang van Babel
28.11.2017 Hoofdstuk 48-49  De lijdende Knecht des Heren (II)
09.01.2018 Hoofdstuk 50-51  De lijdende Knecht des Heren (III)
06.02.2018 Hoofdstuk 52-53  De lijdende Knecht des Heren (IV)
06.03.2018 Hoofdstuk 54-57  Sions heerlijk herstel (I)
10.04.2018 Hoofdstuk 58-60  Bekering en verlossing
15.05.2018 Hoofdstuk 61-64  Sions heerlijk herstel (II)
12.06.2018 Hoofdstuk 65-66  Sions heerlijk herstel (III)