Haggaï, Zacharia, Maleachi en Psalm 120-134
Kosten en betaling
Kosten
€ 12,50 per avond of
€ 100,00 bij voorintekening.

Betaling
Graag tevoren per bank naar NL10 RABO 03 1134 4461 tnv Stg Shalom Network.nl onder vermelding van ‘Cursus 2018/2019 Willem Ouweneel’ en uw naam, ev. gevolgd door de datum/data; Ofwel contant voor aanvang.